• Samorządowiec Roku polskiej polityki młodzieżowej
    Julian Golak Samorządowiec Roku polskiej polityki młodzieżowej
Najaktywniejszy radny

Najaktywniejszy radny

W 2018 roku Golak złożył aż 361 interpelacji i 50 wniosków budżetowych.

Więcej
Plan na 5 lat

Plan na 5 lat

Wiele jeszcze do zrobienia. Oto plan pracy na najbliższe 5 lat.

Więcej
Inicjatywy Juliana Golaka

Inicjatywy Juliana Golaka

Julian Golak jest pomysłodawcą i realizatorem szeregu inicjatyw i projektów.

Więcej

Życiorys

Julian Golak jest najaktywniejszym radnym województwa dolnośląskiego. Przez 30 lat pracy dla mieszkańców zebrał bezcenne doświadczenia w kraju i za granicą. Jest powszechnie szanowny w środowisku samorządowców. Julian Golak to człowiek skuteczny i pracowity. Skutecznie dba o sprawy nas wszystkich.

O kandydacie

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od 20 lat Szef Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Działacz wielu organizacji pozarządowych.
W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej.

Od 1990 roku Przewodniczący Rady Miasta Nowa Ruda. Inicjator Euroregionu Glacensis. Od 1998 roku Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego. Od 2006 roku radny, a od 2015 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku. Żonaty, czworo dorosłych dzieci, jeden wnuk.
Laureat ponad 30 nagród i odznaczeń w Polsce oraz za granicą. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał przyznaną w Sydney nagrodę Polcul Foundation. Trzykrotnie wybierany wolontariuszem roku. Samorządowiec Roku Polskiej Polityki Młodzieżowej 2018.

Program

To moje priorytety na najbliższe 5 lat pracy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Walka z wykluczeniem

Jakość życia mieszkańców we Wrocławiu i na prowincji musi być taka sama. Zrównoważony rozwój to inwestycje, które w równym stopniu obejmują małe i duże miejscowości. Wspieram inicjatywę „Sudety 2030”.

Dostęp do nowoczesnej służby zdrowia

Mieszkańcy prowincji powinni mieć takie same warunki dostępu do specjalistycznej służby zdrowia jak wrocławianie.

Aktywność seniorów

Seniorzy nie mogą być wykluczeni. Centra aktywności seniora powinny powstać
w każdym małym i średnim mieście.

Remonty dróg i budowa obwodnic miast

Kontynuacja remontu i modernizacji 2 000 km dróg wojewódzkich. Budowa obwodnicy
Nowej Rudy-Słupca, Boguszowa, Dzierżoniowa, Strzegomia oraz innych miejscowości.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Utworzenie sieci ścieżek rowerowych.

Więcej połączeń kolejowych

Więcej połączeń kolejowych to mój priorytet. Bezpośrednie połączenie Nowa Ruda -Słupiec – Ścinawka Średnia – Nowa Ruda – Wrocław oraz reaktywacja linii Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie i Jedlina-Zdrój-Wrocław.

Młodzież i edukacja

Troska o młodzież to dbanie o przyszłość Dolnego Śląska. Należy zrobić wszystko,
aby młodzi ludzie mieli szansę rozwoju w swoich rodzinnych miejscowościach.

Zagłosuj

21 października to najważniejszy dzień dla rozwoju regionu. Pójście na wybory to decyzja o tym, komu powierzymy rozwój Dolnego Śląska i kto będzie odpowiedzialny za pomoc w naszych codziennych problemach.

Oś czasu

30 lat doświadczenia na jednej osi czasu

Nagrody

Doświadczenie

Julian Golak posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy społecznej, działalności w samorządzie oraz aktywności w organizacjach pozarządowych.

Ponad 70% aktywności wszystkich radnych stanowi praca Juliana Golaka. W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zajął się już ponad 2 000 spraw mieszkańców. Tylko w 2018 roku było to 361 interpelacji i 50 wniosków budżetowych.

Julian Golak jest głównym organizatorem Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy “Pierwsza Pomoc”, podczas których promowane są najwyższe wartości oraz nauka pierwszej pomocy. Golak jest twórcą Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej,

Julian Golak został wybrany trzykrotnie Wolontariuszem Roku. Wielokrotnie angażował i angażuje się w pomoc mieszkańcom w potrzebie – osobom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym.

Autor lub współautor wielu publikacji, m.in. „Studium Uwarunkowań i Możliwości Rozwojowych Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej”, „Wpływ transportu na środowisko”, „Wspomnienia o ludziach, którzy już odeszli…”.

Z racji wielkiego doświadczenie związanego z rozwojem regionalnym, polityką samorządową oraz współpracą transgraniczną Julian Golak jest zapraszany konferencje i sympozja naukowe w Polsce oraz za granicą.

Wspierają mnie

Wybitni eksperci i doświadczeni praktycy wspierają kandydaturę Juliana Golaka w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Najnowsze działania radnego

Informacje o aktualnych działaniach radnego Juliana Golaka

Plan na 5 lat

W latach 2018-2023 pragnę skupić się na 6 priorytetach: Pociągiem ze Słupca i Lądka-Zdroju Bezpośrednie…

Kontakt

Jeśli masz pytanie do Juliana Golaka lub chciałbyś, aby zajął się Twoim problemem napisz poniżej lub zadzwoń bezpośrednio do radnego: tel. 604 111 618