Inicjatywy Juliana Golaka

Julian Golak znany jest z inicjatyw współpracy transgranicznej, a także z organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych i pracy w organizacjach pozarządowych. Oto 3 głównych inicjatyw, które obecnie rozwija.

Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha

Pomysłodawca utworzenia szlaku łączącego Polskę i Czechy. Szlak przebiega przez ponad 1000 km, począwszy od Pragi, a skończywszy na Gdańsku. Jego potencjał turystyczny jest wielki. Szlak św. Wojciecha Julian Golak rozwija wspólnie z prof. Konradem Czaplińskim.

Ogólnopolskie Turnieje Wiedzy “Pierwsza Pomoc”

Do Nowej Rudy na zaproszenie Juliana Golaka przyjeżdżają szkoły z całej Polski. Celem Turnieju jest promowanie najwyższych wartości i nauka pierwszej pomocy. Jest to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń. Odbywa się ono pod patronatem merytorycznym prof. Juliusza Jakubaszko – Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Wakacje edukacyjne dla polskiej młodzieży z Białorusi

Julian Golak od 20 lat swój urlop poświęca na organizację wakacji edukacyjnych dla polskiej młodzieży z Białorusi. Przyjeżdżają oni na Dolny Śląsk, aby uczyć się języka polskiego, poznawać kulturę i historię kraju, a także, aby integrować się z rówieśnikami. Część z nich wybiera Polskę jako kraj, w którym chcą studiować i pracować.

Dolnośląska Szkoła Jesienna

Każdej jesieni na zaproszenie Juliana Golaka przyjeżdża młodzież z Ivano-Frankivska (dawny Stanisławów). Podczas Dolnośląskiej Szkoły Jesiennej uczestnicy poznają polską kulturę, historię oraz uczą się zasad samorządu i demokracji.

Współpraca transgraniczna

Julian Golak jest znany z pracy na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy Polakami i Czechami. Jest pomysłodawcą powołania Euroregionu Glacensis. Od 29 lat organizuje Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jest również głównym organizatorem Konkursów Wiedzy o Polsce i Czechach, podczas których uczestnicy rywalizują ze sobą łamiąc polsko-czeskie stereotypy.

 

Wystawa “Szlak do wolności” na Uniwersytecie Śląskim

Wystawa Szlak do Wolności na Uniwersytecie Śląskim

Zapraszam do zapoznania się z wystawą “Szlak do Wolności”, którą od 4 kwietnia można oglądać w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W poniedziałek wspólnie z prof. Leszkiem Żabińskim – rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prof. Andrzejem Kowalczykiem – rektorem elektem Uniwersytetu Śląskiego zainaugurowaliśmy jej ekspozycję w tym miejscu.

IMG_9665Na zaproszenie rektorów UŚ i UE w Katowicach miałem zaszczyt wygłosić prelekcję na temat historii i aktualnej działalności Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – szczególnie na pograniczu polsko-czeskim.

Wystawa przygotowana kilka lat temu przez warszawski Ośrodek Karta składa się z 36 tablic i prezentuje nieznane fotogramy oraz dokumenty dotyczące działalności opozycyjnej w PRL-u i Czechosłowacji, którą prowadziła Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Dotychczas była ona prezentowana m.in. w Pradze, Bratysławie, Wrocławiu, a także wielu miejscowościach pogranicza polsko-czeskiego. W Katowicach będzie można ją oglądać do końca kwietnia.

Więcej informacji o historii Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej znajdą Państwo na: http://szlakdowolnosci.pl/historia-spcz/

Foto: Uniwersytet Śląski w Katowicach

IMG_9640

Miliony na zabytki Dolnego Śląska

Podczas czwartkowej sesji Sejmiku przyznaliśmy 5 mln zł dotacji na aż 152 dolnośląskie zabytki. Podczas prac w Komisji Kultury, Nauki i Edukacji zabiegałem szczególnie o renowację ponad 600-letniego nagrobka pierwszego arcybiskupa Pragi – Arnosta, który znajduje się w Kłodzku oraz remontu górskiego kościoła św. Anny w Nowej Rudzie.

Mało kto wie, że Arnost z Pardubic – pierwszy arcybiskup Pragi jest pochowany od 650 lat w kłodzkim kościele o.o. Jezuitów. Niestety stan jego nagrobka był coraz gorszy. Dlatego wspólnie z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym i Uniwersytetem w Pardubicach od pewnego czasu zabiegamy o jego renowację. W 2015 roku zorganizowaliśmy w tej sprawie trzy konferencje naukowe. Zachęciliśmy również naukowców z Uniwersytetu w Pardubicach (Wydziału Renowacji w Litomyślu) do opracowania projektu renowacji. Rozpoczęły się wówczas także pierwsze fizyczne prace przy konserwacji gotyckiego nagrobka.

W czwartek jako Sejmik zdecydowaliśmy, że przeznaczymy na ten cel 20 tys. złotych.

Nagrobek Arnosta z Pardubic przed renowacją. Fot. Jacek Halicki/wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl
Nagrobek Arnosta z Pardubic przed renowacją. Fot. Jacek Halicki/wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl

Kościół św. Anny na górze Świętej Anny w Nowej Rudzie

Przez lata kościół św. Anny nie był remontowany głównie ze względu na bierną postawę władz miasta i parafii, która nie składała w tej sprawie wniosków o dofinansowanie. Cieszę się, że sami mieszkańcy stworzyli Społeczny Komitet Odbudowy kościoła św. Anny i aktywnie zbierają środki na remont obiektu. Chcę podkreślić, że to właśnie dzięki tym osobom świątynia powraca do stanu swojej świetności.

W tym roku Parafia św. Mikołaja zdecydowała się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie, który jako Sejmik rozpatrzyliśmy pozytywnie. Przeznaczymy 40 tys. złotych z budżetu województwa dolnośląskiego na remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego przybudówki i pustelni kościoła. Ten pochodzący z XVII wieku kościół powinien być jedną z największych atrakcji turystycznych Nowej Rudy – jest pięknie położony. Co ciekawe w 1812 roku odwiedził go m.in. król Prus – Fryderyk Wilhelm II. Jest to już druga dotacja na ten zabytkowy kościół, bowiem w roku ubiegłym Sejmik przyznał pierwszą dotację w wysokości 50 tys. zł.

Jako radny Sejmiku pracuję już od wielu lat w Komisji Kultury, Nauki i Edukacji,  na środowym posiedzeniu Komisja ta zaopiniowała pozytywnie propozycję przyznania 40 tys. dotacji na remont tego kościoła. Również podczas sesji  Sejmiku radni  poparli  ten projekt i dotacja została przyznana.

Jak to działa?

Zabytków mamy na Dolnym Śląsku najwięcej spośród wszystkich województw znajdujących się w Polsce. Są to m.in. pałace, zamki i kościoły. Często są one jednak w złym stanie technicznym. Aby uzyskać dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego, właściciel obiektu musi złożyć odpowiedni wniosek. Dokument ten jest sprawdzany i opiniowany przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. Następnie dotacje są uchwalane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Ze względu na ograniczony budżet często nie możemy przyznać maksymalnej wnioskowanej przez danego właściciela zabytku kwoty. W tym roku wpłynęły aż 323 wnioski, które opiewały na ponad 32 mln zł, podczas gdy na ten cel jako Sejmik mogliśmy przeznaczyć 5 mln zł.

Dziedzictwo narodowe

Dlaczego Sejmik wydaje pieniądze na obiekty, które do niego nie należą? Właściciele zabytków bez zewnętrznych funduszy (dotacji przydzielanych przez Sejmik, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, itp.) w dużej mierze nie byliby w stanie zadbać o możliwie najlepszy stan techniczny obiektów, które są często najcenniejszymi dla danych miejscowości. To nie tylko obiekty ważne ze względu na architekturę, historię, ale także na rozwój poszczególnych miejscowości.

[box]Wykaz wszystkich zabytków, na które przyznaliśmy dotacje znajduje się do pobrania na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik.php?id=46743[/box]

Poniżej niektóre z zabytków, na które przeznaczyliśmy dotacje:

 • Kościół Pokoju w Świdnicy (konserwacja pokrycia gontowego – VIII etap): 40 tys. zł
 • Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich: 50 tys. zł
 • Średniowieczny most kamienny w Henrykowie (prace konserwatorskie i remontowe): 80 tys. zł
 • Konserwacja barokowej ambony w kościele NMP w Bardzie – II etap: 40 tys. zł
 • Neogotycki budynek danego sanatorium “Grunwald” w Sokołowsku – prace zabezpieczające: 20 tys. zł
 • Synagoga w Dzierżoniowie (remont dachu):  50 tys. zł
 • Renowacja epitafium Henryka Prausera w kościele św. Jerzego w Ziębicach: 15 tys. zł
 • Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Łukowej 2 w Świdnicy: 20 tys. zł
 • Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym autorstwa Michała Ignacego Klahra Młodszego w kościele w Orłowcu – 30 tys. PLN
 • Wymiana pokrycia dachowego na kościele św. Jakuba Apostoła w Krosnowicach – 50 tys. PLN
 • Remont tarasu nad wejściem głównym Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku-Zdroju – 70 tys. PLN
 • Odbudowa pokrycia dachu prezbiterium kościoła pw. Bożego Ciała w Międzylesiu – 40 tys. PLN
 • Konserwacja ołtarza bocznego św. Bernarda autorstwa Anton Jorga, Johanna Christopha Liska i Christopha Johanna Konigera, a także konserwacja ołtarza Matki Bożej Bolesnej autorstwa Thomasa Weisfelda z 1712 roku w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim – łącznie 50 tys. PL
 • Wykonanie drenażu i odwodnienie kościoła św. Marcina w Żelaźnie  – 20 tys. PLN
 • Konserwacja barokowo-rokokowej ambony z 1780 roku w kościele św. Jakuba w Woliborzu – 20 tys. PLN
 • Remont elewacji ewangelickiego kościoła  Zbawiciela w Wałbrzychu – 40 tys. PLN
 • Konserwacja i restauracja XIV wiecznej gotyckiej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem – parafia św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej – 10 tys. PLN
 • Konserwacja i restauracji dekoracji sgraffitowej i malarskiej ściany Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju -90 tys. PLN
 • Kontynuacja ratunkowej konserwacji późnogotyckich obrazów stacji Drogi Krzyżowej w Nowej Wsi (gmina Międzylesie) – 10 tys. PLN
 • Konserwacja ołtarza głównego i remont wnętrza zabytkowego kościoła św. Jadwigi w Targoszynie – łącznie 50 tys. zł
 • Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusku (wymiana pokrycia i konstrukcji dachu): 40 tys. zł
 • Prace konserwatorskie XIII-wiecznego  gotyckiego portalu w kościele św. Józefa w Pożarzysku – 20 tys. PLN

Powiedz o tym swoim znajomym:

 

 

 

 

 

 

Odpartyjnienie Sejmiku stało się faktem

Ważny dzień dla Województwa Dolnośląskiego. Wspólnie z 13 innymi radnymi utworzyliśmy dzisiaj Klub Bezpartyjnych Samorządowców. To pierwszy Sejmik Wojewódzki w Polsce, który odważył się na odpartyjnienie. Przeczytajcie dlaczego to ważne.

Klub Bezpartyjnych Samorządowców. fot. Michał Nowakowski/UMWD
Od lewej: Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa, Jerzy Michalak – Wicemarszałek Województwa, Patryk Wild – Przewodniczący Klubu Bezpartyjnych Samorządowców w Sejmiku, Julian Golak – Wiceprzewodniczący Sejmiku i Janusz Marszałek – Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. fot. Michał Nowakowski/UMWD
 1. Odpartyjnienie samorządów

Ce4ESPVUMAA5iKt.jpg largeNigdy nie należałem do jakiejkolwiek partii politycznej. Uważam, że w samorządzie terytorialnym przede wszystkim powinniśmy dbać o mieszkańców, a nie o interesy partyjne. Dotychczasowe doświadczenia sejmikowe wymuszały jednak dołączenie do klubu radnych PO, aby mieć realny wpływ na władzę – realizację obietnic złożonych wyborcom. PO, podobnie jak PiS powstały ze słusznych idei bazujących na wartościach chrześcijańskich, wolności gospodarczej obywateli, walki z korupcją. Z każdym rokiem idee te były jednak zasłaniane w coraz większym stopniu wzajemną cyniczną wojną, która toczyła się w niezwykle ważnym dla Polski i Dolnego Śląska okresie. Właśnie dzięki ludziom, którzy zamiast takiej lokalnej wojny pracowali nad wykorzystaniem funduszy europejskich i pozyskiwaniem inwestorów możliwy był rozwój Dolnego Śląska – budowa nowych dróg, wielu obwodnic miast, reaktywacja linii kolejowych, zakup nowoczesnych pociągów, czy też doprowadzenie sieci światłowodowej (szybkiego internetu) w praktycznie każdy zakątek regionu.

Obecne próby odgórnego sterowania radnymi z Klubu Platformy Obywatelskiej zachęciły doświadczonych samorządowców, dla których najważniejszy jest interes Dolnoślązaków do odejścia. Wspólnie z nimi utworzyłem dzisiaj Klub Bezpartyjnych Samorządowców. Jest to obecnie największy klub radnych w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – liczy 14 osób.

To wielka szansa na odpartyjnienie nie tylko Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ale także powiatów i gmin. Uważam, że bycie radnym miejskim, powiatowym, czy też wojewódzkim to służba mieszkańcom, a nie “robienie polityki” i czekanie na odgórne wskazówki prezesów partii.

2. Niezależność

Jako radni Klubu Bezpartyjnych Samorządowców mamy różne poglądy, opinie i zasady, którymi kierujemy się w życiu. Mamy jednak wspólny cel: rozwój Dolnego Śląska i dobro jego mieszkańców. Zostawienie PO i PiS w opozycji uniezależnia Sejmik od retoryki i aktualnej polityki wodzów partyjnych patrzących na świat jedynie z poziomu rozwiniętej i bogatej Warszawy.

3. Doświadczenie i kontynuacja

Od 10 lat jestem radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Procederem, który najbardziej destabilizuje prace Samorządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego jest wymuszana odgórnie zmiana kadr na osoby nowe, niedoświadczone. Po to w latach 90-tych była tworzona służba cywilna, aby fachowo i profesjonalnie zajmować się sprawami publicznymi.

Obecna ekipa z marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele nabrała już niezbędnego doświadczenia i sprawnie zarządza województwem. Świadczą o tym zarówno realizowane inwestycje, zmniejszenie deficytu w budżecie województwa, jak i sprawne działanie zależnych od Dolnego Śląska firm, np. Kolei Dolnośląskich, które biją rekordy popularności i wjeżdżają na kolejne dolnośląskie linie kolejowe.

Powiedz o tym swoim znajomym:

4 informacje o wizycie marszałka w powiecie kłodzkim

Na moje zaproszenie do powiatu kłodzkiego przyjechał Jerzy Michalak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, który odpowiada za infrastrukturę. Głównym celem roboczej wizyty było pokazanie problemów na drogach wojewódzkich w powiecie kłodzkim oraz reaktywacja linii kolejowej Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie. Byliśmy w Nowej Rudzie, Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim. Oto niektóre ze spraw, które poruszyliśmy podczas wtorkowej wizyty

_DSC_0911

1. Bezpieczna obwodnica

Na skrzyżowaniu ul. Sokola z obwodnicą w Nowej Rudzie – Drogosławiu dochodzi do częstych kolizji. W tej sprawie interweniowałem kilkukrotnie. Wspólnie z marszałkiem oraz mieszkańcami próbowaliśmy znaleźć optymalne rozwiązanie trzech problemów: nadmiernej prędkości samochodów wjeżdżających na skrzyżowanie, złej widoczności dla kierowców wyjeżdżających z ul. Sokola oraz przechodzeniu pieszych w niebezpiecznych miejscach zamiast po pasach. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na złe odwodnienie ul. Sokola (droga powiatowa).
Nie jest to droga wojewódzka, ale wkrótce skieruję odpowiednie pismo do Starostwa Powiatowego, które zarządza trasą. Kilka lat temu przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Świdnicka do obwodnicy została bowiem sfinansowana z budżetu województwa dolnośląskiego.

Julian Golak i Jerzy Michalak podczas oględzin mostu i kładki nad ____
Julian Golak i Jerzy Michalak podczas oględzin mostu i kładki  we Włodowicach

2. Uszkodzony most we Włodowicach

Kładka dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w okolicach skrzyżowania we Włodowicach jest uszkodzona i zamknięta od dłuższego czasu. Piesi zmuszeni są przechodzić wydzielonym z drogi fragmentem jezdni. Po moich wcześniejszych interwencjach sporządzono wstępny  kosztorys, według którego naprawa kładki miała pochłonąć nawet milion złotych. Z analiz prawnych wynikało jednak, że remontu nie może dokonać Samorząd Województwa. Również wójt gminy Nowa Ruda nie była zainteresowana  przeprowadzeniem tego remontu na koszt Gminy. Mam nadzieję na jak najszybsze rozwiązanie problemu i doprowadzenie do sytuacji, w której użytkownicy zarówno zmotoryzowani jak i piesi będą czuć się bezpiecznie.

 

Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Jerzy Michalak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego zachęcają do rewitalizacji dworca kolejowego w Lądku-Zdroju
Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Jerzy Michalak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego zachęcają do rewitalizacji dworca kolejowego w Lądku-Zdroju.

3. Dworzec kolejowy w Lądku-Zdroju

Dwa lata temu obiecałem reaktywację linii kolejowej z Kłodzka przez Lądek-Zdrój do Stronia Śląskiego. Burmistrz tej ostatniej miejscowości przejął  i wyremontował dworzec kolejowy, dzięki czemu obiekt jest gotowy do przyjazdu turystów podróżujących koleją. Niestety w Lądku-Zdroju budynek dworca jest od lat nieczynny i z roku na rok jest w gorszym stanie. Wspólnie z marszałkiem Michalakiem, samorządowcami i działaczami społecznymi rozmawialiśmy na temat możliwości rewitalizacji.

Stronie Śląskie
Rozmowa o problemach i planowanych inwestycjach gminy Stronie Śląskie.

4. Inwestycje Stronia Śląskiego

W Stroniu Śląskim wspólnie z burmistrzem Zbigniewem Łopusiewiczem rozmawialiśmy o planowanych inwestycjach w gminie, takich jak: przebudowa poszkolnego budynku i rozbudowa kompleksu krytego basenu. Również duże zainteresowanie wzbudziło odkrycie nowych tras podziemnych w Jaskini Niedźwiedziej i udostępnienie ich turystom, podkreślono potrzebę remontu drogi wojewódzkiej.  Zadeklarowaliśmy pomoc w realizacji zamierzonych inwestycji. Odwiedziliśmy również Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, czyli wzorcowo zrewitalizowany obiekt dworca kolejowego.

Powiedz o tym swoim znajomym:

Nowe fakty o reaktywacji linii kolejowej Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie

Z mojej inicjatywy odbyło się dzisiaj spotkanie w nieczynnym dworcu kolejowym w Lądku-Zdroju. Razem z Jerzym Michalakiem, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, samorządowcami i mieszkańcami zachęcaliśmy burmistrza tego miasta do zaangażowania się wzorem gminy Stronie Śląskie w kompleksowy remont i ponowne zagospodarowanie obiektu. Budynek należy do Polskich Kolei Państwowych, jednak aby przywrócić mu świetność niezbędne jest zaangażowanie się władz miasta oraz lokalnej społeczności.

 

Dworzec w Lądku-Zdroju
Dwa lata temu obiecałem reaktywację linii kolejowej Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie. Jako Sejmik przeznaczymy na tą inwestycję ok. 15 mln zł.

1.Coraz bliżej reaktywacji

W ostatnich kilkunastu dniach w kolejnych ważnych spotkaniach uwzględniono przywrócenie połączeń pasażerskich na trasę Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie. Finalizacji dobiegają rozmowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA, które zarządzają infrastrukturą. Oznacza to, że do reaktywacji połączenia jest już bardzo blisko. Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego chcemy przeznaczyć ok. 15 mln zł na remont trasy. Pozwoli to na ponowne uruchomienie przewozów pasażerskich. Będą je obsługiwać nowoczesne szynobusy Kolei Dolnośląskich. Zostaną one zakupione decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy z nich może wyjechać na trasę za ok. 2- 3 lata. Będzie on posiadał m.in. klimatyzację, system informacji pasażerskiej oraz ułatwienia dla rowerzystów, narciarzy i osób niepełnosprawnych.  Co ważne, czas przejazdu będzie konkurencyjny do samochodu. Chcemy połączyć drogą kolejową Wrocław z uzdrowiskiem i atrakcjami turystycznymi gminy Stronie Śląskie.

Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Jerzy Michalak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego zachęcają do rewitalizacji dworca kolejowego w Lądku-Zdroju
Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Jerzy Michalak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego zachęcają do rewitalizacji dworca kolejowego w Lądku-Zdroju

2. Czas na dworce

Uważam, że oprócz inwestycji w samą linię, ważna jest także rewitalizacja dworca kolejowego w Lądku-Zdroju. Jest on zabytkiem z ponad 100-letnią historią, ale z roku na rok jego stan jest coraz gorszy. Jego właścicielem podobnie jak w całej Polsce jest PKP SA, które jednak nie ma pieniędzy na remonty budynków, szczególnie tych położonych w małych miejscowościach. Część z gmin uznaje jednak, że obiekty te są istotne dla dobrego wizerunku miejscowości – to właśnie dworzec jako pierwszy widzą pasażerowie po wyjściu z pociągu. Jedną z takich gmin jest Stronie Śląskie. Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz pięć lat temu przejął budynek i zainwestował ok. 5 mln zł w celu stworzenia w nim Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Zachowana została również funkcja dworcowa, tj. poczekalni i odpowiedniego wyjścia na peron. Uważam, że podobne rozwiązanie byłoby optymalne także w przypadku budynku w Lądku-Zdroju.

_DSC_0943

3. Wizja lokalna w poczekalni dworca

Aby zachęcić władze Lądka-Zdroju do zaangażowania się w rewitalizację dworca zorganizowałem dzisiaj w obiekcie wizję lokalną. Wzięli w niej udział oprócz mnie i wicemarszałka Jerzego Michalaka także Roman Kaczmarczyk – burmistrz Lądka-Zdroju, Zbigniew Łopusiewicz – burmistrz Stronia Śląskiego, Warcisław Martynowski prezes Stowarzyszena Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, który jest autorem jednej z koncepcji zagospodarowania dworca oraz Borysław Zatoka z Fundacji Spacerowa 7. Rozmawialiśmy m.in. o koncepcjach zagospodarowania budynku i przestrzeni przydworcowej (Centrum Kultury, Restauracja, Hostel), jego stanie technicznym, a także możliwościach finansowania gruntownego remontu – rewitalizacji obiektu. Jestem przekonany, że to miejsce może tętnić życiem. Wspólnie z Jerzym Michalakiem, wicemarszałkiem województwa zadeklarowaliśmy nasze poparcie i pomoc w realizacji tej inwestycji. Pierwszy krok należy jednak do władz Lądka-Zdroju.

Budynek dworca kolejowego w Stroniu Śląskim, obecnie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Fot.: Marzena Zawal
Budynek dworca kolejowego w Stroniu Śląskim, obecnie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Fot.: Marzena Zawal

Powiedz o tym swoim znajomym:

O krok od pociągu do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego

Na stronie Rynek-kolejowy.pl pojawiła się dzisiaj informacja dotycząca ostatecznego porozumienia z PLK w sprawie przywrócenia pociągów na linię Kłodzko – Stronie Śląskie. Na kilka dni ostudźmy jednak emocje: rozmowy wciąż trwają, ale jest już naprawdę blisko!:)

Dwa lata temu obiecałem przywrócenie pociągów na linię z Kłodzka przez Lądek-Zdrój do Stronia Śląskiego. Wiele osób w to wątpiło. Kilka tygodni temu podjęta została wstępna decyzja w tej sprawie, o czym informowałem niezwłocznie (4 fakty o pociągu do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego).

Od kilku tygodni trwają rozmowy pomiędzy Zarządem Województwa, a przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych, czyli właścicielem infrastruktury kolejowej. Myślę, że rozmowy z właścicielem infrastruktury kolejowej potrwają jeszcze 3-4 tygodnie, ale do ostatecznej decyzji o modernizacji jest coraz bliżej.

Do inwestycji, z której jako Sejmik przeznaczymy 15 mln zł jest jednak już naprawdę blisko. Czas więc na mobilizowanie poszczególnych gmin do rewitalizacji dworców oraz przestrzeni przy stacjach kolejowych. Zróbmy wszystko, aby linia tętniła życiem.

Czekam również na uwagi i sugestie samych mieszkańców. Dziękuję za te, które otrzymałem dotychczas. Uważam je za bardzo ważne, bo pochodzą one od Osób, które będą z szynobusów na tej trasie korzystać. Mam nadzieję, do zobaczenia za dwa-trzy lata w pociągu do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego!

W maju 2015 r. zorganizowałem konferencję w sprawie przywrócenia kursowania pociągów na linii Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie.
W maju 2015 r. zorganizowałem konferencję w sprawie przywrócenia kursowania pociągów na linii Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie.
Szynobus do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego coraz bliżej
Szynobus do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego coraz bliżej

Powiedz o tym swoim znajomym: