Inicjatywy Juliana Golaka

Julian Golak znany jest z inicjatyw współpracy transgranicznej, a także z organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych i pracy w organizacjach pozarządowych. Oto 3 głównych inicjatyw, które obecnie rozwija.

Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha

Pomysłodawca utworzenia szlaku łączącego Polskę i Czechy. Szlak przebiega przez ponad 1000 km, począwszy od Pragi, a skończywszy na Gdańsku. Jego potencjał turystyczny jest wielki. Szlak św. Wojciecha Julian Golak rozwija wspólnie z prof. Konradem Czaplińskim.

Ogólnopolskie Turnieje Wiedzy “Pierwsza Pomoc”

Do Nowej Rudy na zaproszenie Juliana Golaka przyjeżdżają szkoły z całej Polski. Celem Turnieju jest promowanie najwyższych wartości i nauka pierwszej pomocy. Jest to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń. Odbywa się ono pod patronatem merytorycznym prof. Juliusza Jakubaszko – Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Wakacje edukacyjne dla polskiej młodzieży z Białorusi

Julian Golak od 20 lat swój urlop poświęca na organizację wakacji edukacyjnych dla polskiej młodzieży z Białorusi. Przyjeżdżają oni na Dolny Śląsk, aby uczyć się języka polskiego, poznawać kulturę i historię kraju, a także, aby integrować się z rówieśnikami. Część z nich wybiera Polskę jako kraj, w którym chcą studiować i pracować.

Dolnośląska Szkoła Jesienna

Każdej jesieni na zaproszenie Juliana Golaka przyjeżdża młodzież z Ivano-Frankivska (dawny Stanisławów). Podczas Dolnośląskiej Szkoły Jesiennej uczestnicy poznają polską kulturę, historię oraz uczą się zasad samorządu i demokracji.

Współpraca transgraniczna

Julian Golak jest znany z pracy na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy Polakami i Czechami. Jest pomysłodawcą powołania Euroregionu Glacensis. Od 29 lat organizuje Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jest również głównym organizatorem Konkursów Wiedzy o Polsce i Czechach, podczas których uczestnicy rywalizują ze sobą łamiąc polsko-czeskie stereotypy.