prof. Konrad Kazimierz Czapliński

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

Profesor

Wszystkich, którym nie jest obojętne jakie powinno być jutro dzisiejszego wczoraj zaprasza do współpracy. To bez wątpienia hasło Pana Juliana Golaka z Nowej Rudy. ISTNIENIE DYNAMICZNE – charakteryzuje wyjątkowo twórczą sylwetkę tego społecznika i jednocześnie wielkiego fana Ziemi Kłodzkiej, ale również działacza na niwie międzynarodowej. Integracyjne spotkania młodzieży z Białorusi, Ukrainy, Słowacji po obu stronach granic. Dni kultury polsko – czeskich pogranicza i towarzyszących temu imprez plenerowych. Działania te utrwaliły się trwałymi przyjaźniami. Czyż to nie czyni społecznika przynależnym do humanistycznego kręgu. Tu tkwi sprawdzian odpowiedzialności za kulturę rozumianą bardzo szeroko i jednocześnie osobiście. Działalność Pana Juliana Golaka to nobilitująca wyłączność, niemożliwa do sklonowania. – Czym wypełnia dar czasu. – Czemu służy. Sprawy widzi okiem, które jednocześnie czuje. Dorobek TEN jest znaczącym świadectwem pasji społecznika, człowieka czynu. Oby jak najdłużej!

 Pocieszający to objaw, mówić w ten sposób o KIMŚ i TERAZ, gdy zdaje się, że ciekawi ludzie i sprawy wyłącznie były.

Wdzięczny za współpracę przy promocji Ziemi Kłodzkiej I Dolnego Śląska

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

Juliana Golaka popierają również:

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
prof. Jacek Suchodolski

prof. Jacek Suchodolski

Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych na Politechnice Wrocławskiej
Ks. Józef Siemasz

Ks. Józef Siemasz

Dyrektor Ekonomiczny Świdnickiej Kurii Biskupiej
prof. Lesław Koćwin

prof. Lesław Koćwin

Profesor