prof. Konrad Kazimierz Czapliński

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

Profesor

Wszystkich, którym nie jest obojętne jakie powinno być jutro dzisiejszego wczoraj zaprasza do współpracy. To bez wątpienia hasło Pana Juliana Golaka z Nowej Rudy. ISTNIENIE DYNAMICZNE – charakteryzuje wyjątkowo twórczą sylwetkę tego społecznika i jednocześnie wielkiego fana Ziemi Kłodzkiej, ale również działacza na niwie międzynarodowej. Integracyjne spotkania młodzieży z Białorusi, Ukrainy, Słowacji po obu stronach granic. Dni kultury polsko – czeskich pogranicza i towarzyszących temu imprez plenerowych. Działania te utrwaliły się trwałymi przyjaźniami. Czyż to nie czyni społecznika przynależnym do humanistycznego kręgu. Tu tkwi sprawdzian odpowiedzialności za kulturę rozumianą bardzo szeroko i jednocześnie osobiście. Działalność Pana Juliana Golaka to nobilitująca wyłączność, niemożliwa do sklonowania. – Czym wypełnia dar czasu. – Czemu służy. Sprawy widzi okiem, które jednocześnie czuje. Dorobek TEN jest znaczącym świadectwem pasji społecznika, człowieka czynu. Oby jak najdłużej!

 Pocieszający to objaw, mówić w ten sposób o KIMŚ i TERAZ, gdy zdaje się, że ciekawi ludzie i sprawy wyłącznie były.

Wdzięczny za współpracę przy promocji Ziemi Kłodzkiej I Dolnego Śląska

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

Juliana Golaka popierają również:

Ks. Józef Siemasz

Ks. Józef Siemasz

Dyrektor Ekonomiczny Świdnickiej Kurii Biskupiej
prof. Lesław Koćwin

prof. Lesław Koćwin

Profesor
Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
prof. Jacek Suchodolski

prof. Jacek Suchodolski

Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych na Politechnice Wrocławskiej