prof. Jacek Suchodolski

prof. Jacek Suchodolski

Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych na Politechnice Wrocławskiej

Pana Juliana Golaka znam już od wielu lat. Zawsze imponował mi swą energią, optymizmem, zaangażowaniem, zmysłem organizacyjnym i wrażliwością na sprawy ludzkie. Jest z pewnością postacią wyróżniającą się swą szeroką działalnością społeczną i pracą jako radny w strukturach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jego dotychczasowa aktywność jest wszechstronna i związana jest w dużej mierze z regionem kłodzkim ze współpracą międzynarodową oraz z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką i organizacją Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej .

Na wyróżnienie zasługuje także Jego wieloletnia, cenna inicjatywa dotycząca organizacji corocznych odwiedzin dzieci z Białorusi polskiego pochodzenia, które w ciągu kilku tygodni w okresie letnim zwiedzają kraj swych przodków. Wszystko to wymaga sporej ilości czasu, wysiłku organizacyjnego i pogodzenia z obowiązkami rodzinnymi, co nie należy do rzeczy łatwych. Reasumując, uważam, że Pan Julian Golak – biorąc Jego dotychczasowy, znaczący dorobek pod uwagę, jest osobą która powinna kontynuować swą niezwykle pożyteczną i twórczą działalność w przyszłej kadencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2018, dla ogólnego dobra .

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski,
Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych na Politechnice Wrocławskiej

Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych na Politechnice Wrocławskiej

Juliana Golaka popierają również:

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

Profesor
prof. Lesław Koćwin

prof. Lesław Koćwin

Profesor
Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Ks. Józef Siemasz

Ks. Józef Siemasz

Dyrektor Ekonomiczny Świdnickiej Kurii Biskupiej