Miliony na zabytki Dolnego Śląska

Podczas czwartkowej sesji Sejmiku przyznaliśmy 5 mln zł dotacji na aż 152 dolnośląskie zabytki. Podczas prac w Komisji Kultury, Nauki i Edukacji zabiegałem szczególnie o renowację ponad 600-letniego nagrobka pierwszego arcybiskupa Pragi – Arnosta, który znajduje się w Kłodzku oraz remontu górskiego kościoła św. Anny w Nowej Rudzie.

Mało kto wie, że Arnost z Pardubic – pierwszy arcybiskup Pragi jest pochowany od 650 lat w kłodzkim kościele o.o. Jezuitów. Niestety stan jego nagrobka był coraz gorszy. Dlatego wspólnie z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym i Uniwersytetem w Pardubicach od pewnego czasu zabiegamy o jego renowację. W 2015 roku zorganizowaliśmy w tej sprawie trzy konferencje naukowe. Zachęciliśmy również naukowców z Uniwersytetu w Pardubicach (Wydziału Renowacji w Litomyślu) do opracowania projektu renowacji. Rozpoczęły się wówczas także pierwsze fizyczne prace przy konserwacji gotyckiego nagrobka.

W czwartek jako Sejmik zdecydowaliśmy, że przeznaczymy na ten cel 20 tys. złotych.

Nagrobek Arnosta z Pardubic przed renowacją. Fot. Jacek Halicki/wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl
Nagrobek Arnosta z Pardubic przed renowacją. Fot. Jacek Halicki/wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl

Kościół św. Anny na górze Świętej Anny w Nowej Rudzie

Przez lata kościół św. Anny nie był remontowany głównie ze względu na bierną postawę władz miasta i parafii, która nie składała w tej sprawie wniosków o dofinansowanie. Cieszę się, że sami mieszkańcy stworzyli Społeczny Komitet Odbudowy kościoła św. Anny i aktywnie zbierają środki na remont obiektu. Chcę podkreślić, że to właśnie dzięki tym osobom świątynia powraca do stanu swojej świetności.

W tym roku Parafia św. Mikołaja zdecydowała się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie, który jako Sejmik rozpatrzyliśmy pozytywnie. Przeznaczymy 40 tys. złotych z budżetu województwa dolnośląskiego na remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego przybudówki i pustelni kościoła. Ten pochodzący z XVII wieku kościół powinien być jedną z największych atrakcji turystycznych Nowej Rudy – jest pięknie położony. Co ciekawe w 1812 roku odwiedził go m.in. król Prus – Fryderyk Wilhelm II. Jest to już druga dotacja na ten zabytkowy kościół, bowiem w roku ubiegłym Sejmik przyznał pierwszą dotację w wysokości 50 tys. zł.

Jako radny Sejmiku pracuję już od wielu lat w Komisji Kultury, Nauki i Edukacji,  na środowym posiedzeniu Komisja ta zaopiniowała pozytywnie propozycję przyznania 40 tys. dotacji na remont tego kościoła. Również podczas sesji  Sejmiku radni  poparli  ten projekt i dotacja została przyznana.

Jak to działa?

Zabytków mamy na Dolnym Śląsku najwięcej spośród wszystkich województw znajdujących się w Polsce. Są to m.in. pałace, zamki i kościoły. Często są one jednak w złym stanie technicznym. Aby uzyskać dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego, właściciel obiektu musi złożyć odpowiedni wniosek. Dokument ten jest sprawdzany i opiniowany przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. Następnie dotacje są uchwalane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Ze względu na ograniczony budżet często nie możemy przyznać maksymalnej wnioskowanej przez danego właściciela zabytku kwoty. W tym roku wpłynęły aż 323 wnioski, które opiewały na ponad 32 mln zł, podczas gdy na ten cel jako Sejmik mogliśmy przeznaczyć 5 mln zł.

Dziedzictwo narodowe

Dlaczego Sejmik wydaje pieniądze na obiekty, które do niego nie należą? Właściciele zabytków bez zewnętrznych funduszy (dotacji przydzielanych przez Sejmik, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, itp.) w dużej mierze nie byliby w stanie zadbać o możliwie najlepszy stan techniczny obiektów, które są często najcenniejszymi dla danych miejscowości. To nie tylko obiekty ważne ze względu na architekturę, historię, ale także na rozwój poszczególnych miejscowości.

[box]Wykaz wszystkich zabytków, na które przyznaliśmy dotacje znajduje się do pobrania na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik.php?id=46743[/box]

Poniżej niektóre z zabytków, na które przeznaczyliśmy dotacje:

 • Kościół Pokoju w Świdnicy (konserwacja pokrycia gontowego – VIII etap): 40 tys. zł
 • Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich: 50 tys. zł
 • Średniowieczny most kamienny w Henrykowie (prace konserwatorskie i remontowe): 80 tys. zł
 • Konserwacja barokowej ambony w kościele NMP w Bardzie – II etap: 40 tys. zł
 • Neogotycki budynek danego sanatorium “Grunwald” w Sokołowsku – prace zabezpieczające: 20 tys. zł
 • Synagoga w Dzierżoniowie (remont dachu):  50 tys. zł
 • Renowacja epitafium Henryka Prausera w kościele św. Jerzego w Ziębicach: 15 tys. zł
 • Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Łukowej 2 w Świdnicy: 20 tys. zł
 • Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym autorstwa Michała Ignacego Klahra Młodszego w kościele w Orłowcu – 30 tys. PLN
 • Wymiana pokrycia dachowego na kościele św. Jakuba Apostoła w Krosnowicach – 50 tys. PLN
 • Remont tarasu nad wejściem głównym Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku-Zdroju – 70 tys. PLN
 • Odbudowa pokrycia dachu prezbiterium kościoła pw. Bożego Ciała w Międzylesiu – 40 tys. PLN
 • Konserwacja ołtarza bocznego św. Bernarda autorstwa Anton Jorga, Johanna Christopha Liska i Christopha Johanna Konigera, a także konserwacja ołtarza Matki Bożej Bolesnej autorstwa Thomasa Weisfelda z 1712 roku w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim – łącznie 50 tys. PL
 • Wykonanie drenażu i odwodnienie kościoła św. Marcina w Żelaźnie  – 20 tys. PLN
 • Konserwacja barokowo-rokokowej ambony z 1780 roku w kościele św. Jakuba w Woliborzu – 20 tys. PLN
 • Remont elewacji ewangelickiego kościoła  Zbawiciela w Wałbrzychu – 40 tys. PLN
 • Konserwacja i restauracja XIV wiecznej gotyckiej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem – parafia św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej – 10 tys. PLN
 • Konserwacja i restauracji dekoracji sgraffitowej i malarskiej ściany Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju -90 tys. PLN
 • Kontynuacja ratunkowej konserwacji późnogotyckich obrazów stacji Drogi Krzyżowej w Nowej Wsi (gmina Międzylesie) – 10 tys. PLN
 • Konserwacja ołtarza głównego i remont wnętrza zabytkowego kościoła św. Jadwigi w Targoszynie – łącznie 50 tys. zł
 • Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusku (wymiana pokrycia i konstrukcji dachu): 40 tys. zł
 • Prace konserwatorskie XIII-wiecznego  gotyckiego portalu w kościele św. Józefa w Pożarzysku – 20 tys. PLN

Powiedz o tym swoim znajomym: