Odpartyjnienie Sejmiku stało się faktem

Ważny dzień dla Województwa Dolnośląskiego. Wspólnie z 13 innymi radnymi utworzyliśmy dzisiaj Klub Bezpartyjnych Samorządowców. To pierwszy Sejmik Wojewódzki w Polsce, który odważył się na odpartyjnienie. Przeczytajcie dlaczego to ważne.

Klub Bezpartyjnych Samorządowców. fot. Michał Nowakowski/UMWD
Od lewej: Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa, Jerzy Michalak – Wicemarszałek Województwa, Patryk Wild – Przewodniczący Klubu Bezpartyjnych Samorządowców w Sejmiku, Julian Golak – Wiceprzewodniczący Sejmiku i Janusz Marszałek – Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. fot. Michał Nowakowski/UMWD
  1. Odpartyjnienie samorządów

Ce4ESPVUMAA5iKt.jpg largeNigdy nie należałem do jakiejkolwiek partii politycznej. Uważam, że w samorządzie terytorialnym przede wszystkim powinniśmy dbać o mieszkańców, a nie o interesy partyjne. Dotychczasowe doświadczenia sejmikowe wymuszały jednak dołączenie do klubu radnych PO, aby mieć realny wpływ na władzę – realizację obietnic złożonych wyborcom. PO, podobnie jak PiS powstały ze słusznych idei bazujących na wartościach chrześcijańskich, wolności gospodarczej obywateli, walki z korupcją. Z każdym rokiem idee te były jednak zasłaniane w coraz większym stopniu wzajemną cyniczną wojną, która toczyła się w niezwykle ważnym dla Polski i Dolnego Śląska okresie. Właśnie dzięki ludziom, którzy zamiast takiej lokalnej wojny pracowali nad wykorzystaniem funduszy europejskich i pozyskiwaniem inwestorów możliwy był rozwój Dolnego Śląska – budowa nowych dróg, wielu obwodnic miast, reaktywacja linii kolejowych, zakup nowoczesnych pociągów, czy też doprowadzenie sieci światłowodowej (szybkiego internetu) w praktycznie każdy zakątek regionu.

Obecne próby odgórnego sterowania radnymi z Klubu Platformy Obywatelskiej zachęciły doświadczonych samorządowców, dla których najważniejszy jest interes Dolnoślązaków do odejścia. Wspólnie z nimi utworzyłem dzisiaj Klub Bezpartyjnych Samorządowców. Jest to obecnie największy klub radnych w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – liczy 14 osób.

To wielka szansa na odpartyjnienie nie tylko Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ale także powiatów i gmin. Uważam, że bycie radnym miejskim, powiatowym, czy też wojewódzkim to służba mieszkańcom, a nie “robienie polityki” i czekanie na odgórne wskazówki prezesów partii.

2. Niezależność

Jako radni Klubu Bezpartyjnych Samorządowców mamy różne poglądy, opinie i zasady, którymi kierujemy się w życiu. Mamy jednak wspólny cel: rozwój Dolnego Śląska i dobro jego mieszkańców. Zostawienie PO i PiS w opozycji uniezależnia Sejmik od retoryki i aktualnej polityki wodzów partyjnych patrzących na świat jedynie z poziomu rozwiniętej i bogatej Warszawy.

3. Doświadczenie i kontynuacja

Od 10 lat jestem radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Procederem, który najbardziej destabilizuje prace Samorządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego jest wymuszana odgórnie zmiana kadr na osoby nowe, niedoświadczone. Po to w latach 90-tych była tworzona służba cywilna, aby fachowo i profesjonalnie zajmować się sprawami publicznymi.

Obecna ekipa z marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele nabrała już niezbędnego doświadczenia i sprawnie zarządza województwem. Świadczą o tym zarówno realizowane inwestycje, zmniejszenie deficytu w budżecie województwa, jak i sprawne działanie zależnych od Dolnego Śląska firm, np. Kolei Dolnośląskich, które biją rekordy popularności i wjeżdżają na kolejne dolnośląskie linie kolejowe.

Powiedz o tym swoim znajomym: