Rozliczenie z obietnic. Kadencja 2014-2018

Julian Golak jest najaktywniejszym radnym Sejmiku. Ponad 70% aktywności wszystkich 36 radnych to praca Golaka. W 2018 roku to odpowiednio 361 interpelacji i 50 wniosków budżetowych.

Od 2006 roku jestem radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od tamtego czasu, gdy po raz pierwszy zostałem radnym województwa staram się bardzo aktywnie pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Szczególnie zabiegam o różnorodne inwestycje w regionie wałbrzyskim, tzn. w powiatach; kłodzki, wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski i ząbkowicki, gdzie przed laty zlikwidowano kilka ważnych linii kolejowych. W 2006 roku wielkim problemem był też bardzo zły stan dróg wojewódzkich.

W tym czasie udało się znaleźć środki finansowe i wykonać znaczące remonty. Przywrócoy został ruch kolejowy w subregionie kłodzkim i wałbrzyskim, np. na liniach; Kłodzko-Nowa Ruda – Wałbrzych oraz Kłodzko – Polanica-Zdrój – Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój.

Zakupiono dzięki decyzjom Sejmiku nowy tabor kolejowy. Nowoczesne „szynobusy” chwalone są przez pasażerów jako wygodny środek transportu. Szynobusy są klimatyzowane, posiadając nowoczesne toalety, miejsca dla niepełnosprawnych oraz specjalne boksy na rowery i narty. Jako Sejmik uruchomiliśmy. „Koleje Dolnośląskie”. W ostatnich latach przewożą one ponad 9 milionów pasażerów rocznie. Samorząd Województwa zakupił także nowoczesne pociągi, które np. na trasie z Wrocław-Kłodzko-MIędzylesie przewożą codziennie ok. 10 tys. pasażerów.

Gotowa dokumentacja na pociąg do Stronia i Lądka-Zdroju

Obecnie mamy już przygotowany program i gotową dokumentację uruchomienia kolejnej nieczynnej od wielu lat linii kolejowej prowadzącej z Kłodzka do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Jej uruchomienie jest niezbędne, ponieważ mieszkańcy Lądka- Zdroju i Gminy Stronie Śląskie, a także kuracjusze i turyści są w zasadzie pozbawieni w tamtym terenie sprawnej komunikacji zbiorowej. Linia ta ma już pięknie wyremontowany dworzec kolejowy w Stroniu Śląskim, a wkrótce zakończony będzie także remont dworca kolejowego w Lądku – Zdroju. To połączenie kolejowe będzie obsługiwana przez nowe szynobusy.

Przygotowywana jest do remontu również linia kolejowa z Jedliny – Zdroju do Świdnicy, co umożliwi już wkrótce uruchomienie nowego i bezpośredniego połączenia nie tylko tych miejscowości, ale w niedalekiej przyszłości także bezpośredniej linii kolejowej z Nowej Rudy do Wrocławia.

Drogi wojewódzkie na obszarach górskich, podgórskich oraz na pograniczu polsko-czeskim są bardziej bezpieczne, zmieniają standard oraz jakość podróżowania.

W latach 2006- 2018, pracowałem regularnie w Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. W tym czasie dzięki decyzjom Sejmiku wybudowano kilkanaście nowoczesnych obwodnic drogowych. Moim priorytetem była przede wszystkim budowa obwodnicy Nowej Rudy. Cały ruch tranzytowy, w tym wielkie ciężarówki mogą już omijać miasto, które było bardzo obciążone poprzez transport. W 2015 rok rozpoczęliśmy z mojej inicjatywy bardzo intensywne prace na rzecz rozpoczęcia budowy IV etapu obwodnicy, która jako ostatni etap drogi obwodowej pozwoli bezpiecznie ominąć dzielnicę Słupiec, mieszka tam ponad 10 tys. osób. Obecnie jest już wybrany wariant przebiegu tej nowej drogi. Ponadto zaproponowałem, co zostało oficjalnie przyjęte przez Komisję Rozwoju Turystyki i Sportu, aby każda nowa obwodnica drogowa – na Dolnym Śląsku – była budowana obowiązkowo wraz ze ścieżką rowerową.

Obecnie kontynuowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381, na odcinku z Wałbrzycha, przez Głuszycę i Nową Rudę aż do Kłodzka. Na odcinku z Ludwikowic Kłodzkich (jako tzw. łącznik Drogi Sudeckiej) jest gruntownie przebudowywane „starodroże” łącznie z budową ścieżki rowerowej.

Całkowicie wymieniona zostanie nawierzchnia dróg wojewódzkich z granicy w Tłumaczowie w kierunku Nowej Rudy. Przebudowywane są drogi wojewódzkie, np. w okolicach Dzierżoniowa, Bielawy, Świdnicy, Wałbrzycha, Głuszycy, Ząbkowic Śląskich, Kamieńca Ząbkowickiego, czy też Złotego Stoku Są to działania prowadzone na dużą skalę i będą one kontynuowane.