Utworzenie Euroregionu Glacensis

Julian Golak jest pomysłodawcą Euroregionu Glacensis. Dzięki Euroregionowi dziesiątki milionów złotych z Unii Europejskiej zostało zainwestowanych na pograniczu polsko-czeskim. Są to zarówno drogi, sieć kanalizacji, jak i projekty miękkie, takie jak np. szkolenia i wydarzenia kulturalne.

Do Euroregionu Glacensis należą 32 polskie gminy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis: Bielawa i Dzierżoniów z powiatu dzierżoniowskiego, 14 gmin powiatu kłodzkiego, po 6 gmin z powiatów wałbrzyskiego i ząbkowickiego, 4 gminy z powiatu strzelińskiego powiat kłodzki i powiat ząbkowicki oraz 84 czeskie miasta i gminy należące do powiatów: Hradec Králové, Trutnov, Rychnov nad Knĕžnou, Náchod, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Svitavy, Šumperk, Semily i Jeseník, reprezentowane przez Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis. Stolicami Euroregionu po obu stronach granicy są Kłodzko i Rychnov nad Kněžnou.