Przewodniczący Rady Miasta Nowa Ruda

W 1990 roku Julian Golak wybrany został na Przewodniczącego Rady Miasta. Podczas jego kadencji rozpoczęto proces gazyfikacji miasta, starania o budowę obwodnicy miasta, zdekomunizowano nazwy ulic. Nawiązano również współpracę z partnerami z Czech, Francji i Niemiec, dzięki czemu możliwa była informatyzacja urzędu, wymiana doświadczeń w tworzeniu i prowadzeniu samorządu oraz trwająca do dziś współpraca szkół (np. poprzez wymianę młodzieży).