Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

W 1998 roku Julian Golak zostaje wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego – największego powiatu w Polsce. Jego kadencja przebiega w wyjątkowo trudnych warunkach. Oprócz budowania struktur powiatu, to także walka z efektami powodzi tysiąclecia. Za swoją pracę na rzecz powodzian Julianowi Golakowi przyznany został tytuł Honorowego Obywatela Kłodzka.