Rozpoczęcie działalności publicznej

Działalność publiczną rozpoczął w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, poprzez zorganizowanie strajku w Zakładach Graficznych Poczty i Telekomunikacji. Załoga tego zakładu powierzyła mu misję delegata do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który mieścił się w zajezdni autobusowej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej. Tam przebywał –  jako członek MKS – aż do zakończenia strajków, (obecnie już od kilku lat jest w tym miejscu zorganizowane Muzeum historii Zajezdnia). Współorganizator Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” we Wrocławiu w 1980 roku. Współzałożyciel struktur krajowych i regionalnych NSZZ „Solidarność” Pracowników Poligrafii. Po zorganizowaniu strajku w stanie wojennym został aresztowany.  W czasie przesłuchań prowadzonych przez SB stanowczo odmówił wyjazdu z Polski na Zachód. Został zwolniony z pracy z tzw. „wilczym biletem”. W stanie wojennym uczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu niezależnych wydawnictw. Związany z Duszpasterstwem Akademickim Wawrzyny, prowadzonym przez ks. Stanisława Orzechowskiego.