Utworzenie Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha

Julian Golak jest pomysłodawcą Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha. Ma on wielki potencjał turystyczny. Łączy atrakcje turystyczne i miejscowości z Polski i Czech.

Szlak św. Wojciecha ma swój początek w Pradze. Przebiega przez prawie 1000 km po obu stronach granicy. Julian Golak rozwija go wspólnie z prof. Konradem Czaplińskim.