Wybór na Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

W 2006 roku mieszkańcy wybrali Juliana Golaka na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jest najaktywniejszym radnym Sejmiku. Pracuje w 5 komisjach. Ponad 70% interpelacji i wniosków budżetowych złożonych przez wszystkich radnych to aktywność Juliana Golaka.

Przyczynił się do pozyskania ponad 600 mln zł na inwestycje w regionie wałbrzyskim.

Wielkie doświadczenie i umiejętności skłoniły w 2015 roku radnych do wyboru Juliana Golaka na wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Odbyło się to przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu – kandydaturę poparli ponadpartyjnymi działaczami zarówno przedstawiciele lewej i prawej strony politycznej.

Julian Golak reprezentuje Dolny Śląsk w kraju i za granicą.